рус  укр 
+38 (098)200-39-92

Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика) діє відносно усіх персональних даних, які Група компаній ЮМК ФАБРИКА УКРАЇНСЬКІ КОНСТРУКЦІЇi (далі - ЮМК) може отримати від користувача під час використання користувачами веб-сайтів ЮМК - https://kreslo - kokon.com.ua/ (далі - Веб-сайт)Інтернет-сервісів, послуг, купівлі програмного забезпечення, участі в рекламних і маркетингових кампаніях або акціях і/або іншій взаємодії з ЮМК (далі - Послуги).

Справжня Політика обов'язкова для ознайомлення і виконання усіма особами, допущеними до обробки персональних даних в ЮМК, і особами, що беруть участь в організації процесів обробки і забезпечення безпеки персональних даних в ЮМК.

Дія справжньої Політики поширюється на усі процеси по збору, запису, систематизації, накопиченню, зберіганню, уточненню (оновленню, зміні), витяганню, використанню, передачі (наданню, доступу), блокуванню, видаленню, знищенню персональних даних, здійснюваних з використанням засобів автоматизації.

ЮМК не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на яких користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті ЮМК. На сайтах третіх осіб може бути власна політика конфіденційності і у користувача можуть збиратися або проситися інші персональні дані.

Справжня Політика пояснює, яким чином ЮМК обробляє і захищає персональні дані і іншу інформацію користувачів.

Використовуючи Послуги і надаючи ЮМК інформацію, необхідну для ініціації подальшої взаємодії, Ви виражаєте згоду на її використання відповідно до справжньої Політики.

Для конкретних Послуг, ЮМК може публікувати додаткові положення, доповнюючі справжню Політику.

Справжня Політика підлягає актуалізації у разі зміни законодавства України про персональні дані.

1. Персональні дані користувачів, яких отримує і обробляє ЮМК

1.1. У рамках справжньої Політики під "персональними даними користувача" розуміються:

1.1.1. Персональні дані, які користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) на Веб-сайті або в процесі використання Послуг. Обов'язкова для надання (надання) Послуг інформація явно позначена.

1.1.2. Для відвідувачів Веб-сайту - осіб, що здійснюють перегляд веб-сайту без реєстрації до такої інформації віднесені: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса доставки; контактний телефон, відомості про організацію, посада, адреса електронної пошти, відомості про країну, місто, область проживання, відомості про банківську карту (номер, CVV, прізвище ім'я на латиниці, рік і місяць закінчення дії карти).

1.1.3. Для зареєстрованих користувачів Веб-сайту - осіб, що успішно пройшли реєстрацію на Веб-сайті, до такої інформації віднесені: прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, номер стільникового телефону, адреса доставки, номер факсу, відомості про організацію, посада, адреса електронної пошти, відомості про країну, місто, область проживання, відомість про банківську карту (номер, CVV, прізвище ім'я на латиниці, рік і місяць закінчення дії карти).

1.1.4. Для клієнтів/партнерів - осіб, що знаходяться в договірних стосунках з ЮМК, до такої інформації віднесені: прізвище, ім'я, посада в організації з вказівкою компанії, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, номер рахунку купівлі.

1.1.5.

1.1.6. Інша інформація про користувача, збір і/або надання якої визначене ЮМК для надання окремих Послуг додатково, про що явно вказано при замовленні окремих Послуг.

1.2. Персональні дані користувача, надані ЮМК, вважаються не достовірними і можуть бути блоковані до моменту отримання від користувача або його законного представника згоди на обробку персональних даних користувача у будь-якій додатково позначеній ЮМК формі, окрім передбаченої на Веб-сайті.

1.3. ЮМК не здійснює ухвалення рішень, що породжують юридичні наслідки відносно користувачів або іншим чином зачіпають його права і законні інтереси, на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних.

1.4. ЮМК не доручає дії з обробки персональних даних іншим особам.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів

2.1. ЮМК обробляє тільки ті персональні дані, які потрібні для надання і поліпшення якості Послуг.

2.2. Персональні дані користувача ЮМК може використати в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація сторони у рамках надання Послуги.

2.2.2. Надання користувачеві Послуг, що персоналізуються.

2.2.3. Поліпшення якості Послуг і розробка нових.

2.2.4. Проведення статистичних і інших досліджень, на основі знеособлених даних.

2.2.5. Надання персональних даних користувача правовласникам, дистриб'юторам або реселерам програмного забезпечення в цілях реєстрації програмного забезпечення на ім'я користувача або організації, інтереси якої представляє користувач.

2.2.6. Надання користувачам Веб-сайту безпечного і зручного функціонала по його використанню, ефективному відображенню інформації.

2.2.7. Ефективне виконання замовлень, договорів і інших зобов'язань, прийнятих ЮМК в якості обов'язкових до виконання перед користувачем.

2.2.8. Обробка питань користувачів Веб-сайту.

2.2.9. Збір резюме і відбір кандидатів на заміщення вакантних посад в ЮМК.

3. Передача персональних даних користувача третім особам

3.1. Відносно персональних даних користувача зберігається конфіденційність, окрім випадків обробки персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких наданий користувачем, або на його прохання.

3.2. ЮМК має право передати персональні дані користувача третім особам в наступних випадках:

3.2.1. Користувач надав свою згоду на такі дії, у тому числі в цілях реєстрації програмного забезпечення на ім'я користувача правовласниками, дистриб'юторами або реселерами програмного забезпечення.

3.2.2. Передача потрібна для досягнення цілей, здійснення і виконання функцій, повноважень і обов'язків, покладених законодавством України на ЮМК.

3.3. ЮМК не здійснює трансграничну передачу персональних даних користувачів.

4. Заходи, вживані для захисту персональних даних користувачів

4.1. Для забезпечення виконання обов'язків, передбачених законом "Про персональні дані" і прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами, в ЮМК вжиті наступні заходи для захисту персональних даних користувачів :

4.1.1. Призначена особа, відповідальна за організацію обробки ПДн.

4.1.2. Видані локальні акти з питань обробки і забезпечення безпеки персональних даних, а також локальні акти, що встановлюють процедури, спрямовані на відвертання і виявлення порушень законодавства України, усунення наслідків таких порушень.

4.1.3. Застосовані правові, організаційні і технічні заходи по забезпеченню безпеки персональних даних.

4.1.4. Встановлені правила доступу до персональних даних, що обробляються в інформаційних системах персональних даних.

4.1.5. Здійснюється реєстрація і облік усіх дій, що здійснюються з персональними даними в інформаційних системах персональних даних.

4.1.6. Встановлені правила резервного копіювання і відновлення інформації і персональних даних.

5. Права і обов'язки користувача

5.1. ЮМК робить розумні заходи для підтримки точності і актуальності, наявних у ЮМК персональних даних, а також видалення застарілих і інших недостовірних або зайвих персональних даних. Проте, Користувач несе відповідальність за надання достовірних відомостей, а також за оновлення наданих даних у разі яких-небудь змін.

5.2. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності шляхом звернення в ЮМК.

5.3. нт відкликати згоду на обробку ЮМК персональних даних шляхом напряму письмового повідомлення на адресу: Київ, Глубочицкая 40-Х-офис Бахмут, Першотравневий 152-фабрика з позначкою "відгук згоди на обробку персональних даних", при тому що відгук користувачем згоди на обробку персональних даних спричиняє за собою видалення облікового запису користувача з сайт, а також знищення запис, містить персональний дані, в система обробка персональний дані ЮМК, що може зробив неможливий користування інтернет-сервіс ЮМК.

5.4. Користувач має право на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних в ЮМК для чого має право направити письмовий запит на адресу: Київ, Глубочицкая 40-Х-офис Бахмут, Першотравневий 152-фабрика з позначкою "запит інформації про порядок обробки персональних даних".

5.5. Для виконання положень в п. 5.2 і 5.3 справжньої Політики ЮМК може зажадати підтвердити особу користувача, зажадавши надання такого підтвердження в тій, що будь-якій, що не протирічить закону формі.

6. Зворотний зв'язок. Питання і пропозиції

Усі пропозиції або питання з приводу справжньої Політики слід повідомляти ЮМК по телефону 38 (098) 200-39-92 або за адресою електронної пошти kreslo.rotang@gmail.com.


Анкета

ЮМК Фабрика Украинские конструкции
Глубочицкая 40-Х-офис Бахмут Первомайский 152-фабрика Киев
098-200-39-92, kreslo.rotang@gmail.com